top of page
Asset 8.png

מודל פרמטרי תלת ממדי

Asset 7.png

סריקת לייזר

Asset 6.png

תל אביב

מדידה באמצעות סריקת לייזר ובניית מודל רוויט תלת ממדי ברמת דיוק גבוהה במיוחד לצורך אפליקציית AR

bottom of page